Indlæg fra Eva Henriksen

Til Hyrdebrevet november 2021

Det er virkelig trist at konstatere, at der er så stor uro og dårlig stemning i hyrdehundeklubben.

Jeg synes det er på tide, der bliver tænkt nye tanker og kigget fremad.

Men først og fremmest er min holdning, at man ikke har mulighed for at ændre på noget man ikke er en del af. Dvs. jeg håber nogle af alle de tidligere medlemmer, der har meldt sig ud, vil genoverveje deres medlemskab og blive en del af klubben, debatten og forhåbentlig en reorganiseret Dansk Hyrdehundeklub.

Jeg har ingen skjulte dagsordner, så jeg vil her beskrive hvad mine intentioner er:

Mit naive ønske er, at alle vil nedlægge deres stridigheder og gammelt nag. At alle vil acceptere at vi aldrig vil blive enige om alting. At vi får en klub med flere medlemmer, og hvor flere er aktive og kan samles om en fælles linje for klubben. Jeg vil håbe det ikke bliver ”Tordenskjolds soldater”, men at der er nogle nye måske unge eller yngre der vil overtage. Vi gamle kan så bidrage med den del af vores erfaring og hjælp, som den nye bestyrelse efterspørger.

Jeg håber, at alle i den nuværende bestyrelse vil stille deres kandidatur til rådighed til en reorganiseret klub til generalforsamlingen til efteråret. Vi kan således bruge det næste halve år til at finde ud af, hvordan klubben så skal se ud, da jeg ikke synes den nuværende situation er holdbar og konstruktiv fremadrettet.

Jeg håber, der er mange der ønsker at stille op til bestyrelsen og at de vil melde sig i god tid (lige som til andre valg). Alle kandidater opfordres, gerne her i Hyrdebrevet, til at skrive hvad de står for som personer, hvordan de gerne vil arbejde og hvad de tænker klubbens fremtidige mål skal være.

Jeg ønsker at flest mulige medlemmer vil bidrage konstruktivt, positivt og fremadrettet med forslag til, hvordan de tænker klubben kunne komme til at se ud. Som det ser ud lige nu, synes jeg ikke rigtigt det fungerer.

Her er mit første meget korte oplæg, hvor jeg ikke vil gå i detaljer, men bare vil starte en debat.

Jeg har en forestilling om, at det kunne være spændende at afprøve en klub med tre afdelinger. En Sjællands-afdeling, en Fyn- og Sønderjyllandsafdeling og en Midt- og Nordjyllandsafdeling. Bestyrelsen skal bestå af en repræsentant fra hver afdeling, en formand og en sekretær i alt 5 personer. Sekretæren kan muligvis være klubbens kontakt til andre landes klubber.

Hver afdeling skal afholde én almindelig klasse 1, 2 og 3 konkurrence og èn kvalifikationskonkurrence om året. Bestyrelsen tager sig af Danish National. Derudover kan de enkelte afdelinger afholde alle de konkurrencer og kurser af forskellig art de har lyst til.

Hvis der til en konkurrence er et begrænset antal får til rådighed, er det den enkelte afdelings medlemmer, der har første prioritet, og derefter kan der lukkes op for andre deltagere.

Hvordan rammerne i øvrigt skal se ud er op til den evt. kommende bestyrelse og klubbens medlemmer. Men hvis en sådan struktur er spændende for andre end mig, kræver det dog nok at der nedsættes en arbejdsgruppe der skal beskrive det mere detaljeret. Fx: kan både sekretær og formand være fra samme afdeling, dvs. 3 personer fra samme afdeling eller hvad? Find selv på flere udfordringer 😉

Jeg håber andre vil bidrage med kommentarer til denne form for organisering og/eller deres egne ønsker og forslag til klubbens fremtid.

Venlig hilsen Eva Henriksen