Nordisk Nursery – Utak er verdens løn!

For fremtiden i Dansk Hyrdehundeklub håber vi, at formandens mening om det netop overståede Nordiske mesterskab for unghunde alene er hans egen, og ikke er udtryk for bestyrelsens og øvrige medlemmers holdning/mening. 
Desværre er formandens indlæg behæftet med så mange fejl og usandheder, at vi bliver nødt til at reagere. 

Banen: 

Da vi udmærket var klar over, at vi kunne få problemer med at afvikle 40 starter i november med begrænsede antal lyse timer, havde vi sat banen så lille som vi mente vi kunne forsvare. 
Udløbet var derfor maks. 250 meter, da dette er minimumskrav iht. klubbens klasse 3 regler, hvor der står at der skal tilstræbes mellem 300 – 500 meters udløb. 
Drivningen var ca. 125 + 130 + 110 meter, altså i alt ca. 365 meter. 
Så at påstå at banen var stor, mener vi ikke er sandt. 
(Det der snød deltagerne ift. bedømmelse af afstande, var måske at vi havde brugt forholdsvis små tildrivnings- og drivegrinder.) 

Upload af resultater: 

Vi havde inden konkurrencen spurgt klubben hvordan resultaterne skulle uploades, og vi fik nedenstående svar: 

Vi har ikke kendskab til andre mails vedr. dette, og iht. denne mail, skulle vi sende resultaterne efter konkurrencen – hvilket vi også har gjort søndag den 7.11.2021 kl. 18.08 til Annette = cirka 2 timer efter konkurrencens afslutning. 
Vi ser i ovenstående mail intet, der indikerer, at klubben ville uploade resultater løbende, så dette gjorde vi selv, efter bedste evne, på Facebook. 
(Nordmændene har åbenbart ikke haft problemer, for de fik meget hurtigt lagt resultaterne på deres hjemmeside.) 

Fårene og øvrige forhold: 

Formandens mening om fårene, afstand mellem startpæl og dommervogn samt problemer ved fangefolden vil vi ikke nedlade os til at kommentere på – han har selvfølgelig ret til at have sin egen mening om dette. 
Vi vil dog referere dommerens kommentar om fårene, som han betegnede som ”testing but consistent”. 
Lidt fakta vedr. deling og fangefold for de 40 startende: 
Lørdag nåede 33 til delingen og ud af disse fik 22 delt. 
Ud af disse 22 der kom til fangefolden nåede 18 at lukke lågen. 
Søndag nåede 35 til delingen og ud af disse fik 23 delt. 
Ud af disse 23 der kom til fangefolden nåede 21 at lukke lågen. 

Deltagernes tilfredshed: 

Da formanden ikke er på Facebook, vil vifor hans skyld herunder gengive nogle af de meget fine kommentarer vi har fået: 

Vores fremtid i DHK: 

Med baggrund i formandens holdninger, som vi formoder er afstemt med resten af bestyrelsen, er det desværre endegyldigt sidste gang, vi afholder arrangementer i klubregi under den nuværende bestyrelse. 
(Det eneste, vi gerne vil arrangere er, når klubben tilbyder vores hjælpere et gratis kursus, som tak for indsatsen 😊) 

Triste hilsner 
Charlotte og Sven Seiberg