Kontakt til redaktionen

Redaktionsgruppen bag Hyrdebrevet er Morten Østergaard, Helle Ludvigsen og Lotte Holmstrup (ansvh.)

redaktion.hyrdebrevet@outlook.dk