Nordic Nursery

Nordic Nursery er en konkurrencen over to dage for unge hunde fra norden, der er under 3 år på startdagen.

Dansk hyrdehunde klub skulle i år være vært for Nordic Nursery (troede jeg i alle fald da jeg ankom på pladsen lørdag morgen). Det praktiske arrangement havde Charlotte og Sven Seiberg bedt om at få lov til at arrangere på Orø. Aftalen var dog klar, at det skulle foregå i DHK-regi, da Nordic Nursery er et samarbejde mellem hyrdehundeklubberne i Norge, Sverige, Finland, Færøerne og Danmark. 

Tilmelding skete på DHK’s hjemmeside, hvor også lørdagens startliste var at finde. Kontakten til de øvrige lande blev varetaget af undertegnede, som er DHK’s udlandskontaktansvarlige. 

Weekenden for arrangementet – d. 6. og 7. nov. – oprandt og alle deltagere var mødt spændt op. I reglerne for Nordisk Nursery er det angivet, at banen skal være en kl. 3 bane, men der skal tages hensyn til at det er unge hunde der skal konkurrere. Dvs. at banen skal tilpasses og ikke bør være for stor og krævende. Dette forhold mener jeg ikke der var taget i betragtning. Det var en relativ stor bane, med ca. 325 m. hentning og ca. 400 m. drivning – heraf en lang tværdrivning. Altså en bane der var næsten lige så stor som vi har dem til kvalifikationskonkurrencerne. 

Et andet problem der skulle vise sig ved banen var, at der var meget kort afstand mellem dommervognen og startpælen. Det viste sig at der ofte var problemer med at vende fårene ved pælen. Enten vil fårene ikke rundt, eller også kunne de finde på at spurte mellem pælen og dommervognen med det resultat at de landede langt udenfor linjen til første drivestrækning.

Men okay. Konkurrencen gik, efter dommerbriefing og et for-løb af Jonas Gustavsson, i gang. Det skulle dog senere vise sig, at det ikke alene var den forholdsvise store bane, der skulle volde problemer – derom senere.

Lidt op ad formiddagen begyndte jeg at få forespørgsler om man ikke kunne se de opnåede point. Jeg henvendte mig til Anne Nyquist og Charlotte Seiberg og spurgte om de ville være venlige at sende resultaterne løbende til enten Annette eller Dennis Melhede, så resultaterne ifølge mail til Charlotte, kunne komme op på DHK’s hjemmeside, hvor alle deltagere forventede at finde dem. I første omgang blev jeg bare afvist med at det kendte man ikke noget til. Da jeg lidt senere havde fundet mailen frem, og forviste den for Anne Nyquist, blev jeg igen afvist med en besked om, at folk jo bare kunne se på Facebook. Jeg tænker at det er ok at folk kan se på Facebook, men da det var et officielt Klubarrangement, forventes det at resultaterne kommer på klubbens hjemmeside. Desuden er det ikke alle der er på Facebook, og derfor ikke har adgang til at følge resultaterne.

Som sagt skulle det vise sig at ikke kun den relative store bane gav anledning til problemer. Også fårene viste sig at give store udfordringer. Flokkene var ikke regelmæssigt sammensatte. Der var forskel på om der var et eller to lam i flokkene. Det var også forskel på racefordelingen i flokkene – nogle flokke var udelukkende spelsau – andre flokke indeholdt forskellige antal dyr af en anden kødrace, og det var tydeligt at se, at det ikke gav ens vilkår for de forskellige deltagere. Fik man en flok med flest kødfår, var chancen for at få delt og singlet væsentligt bedre, end hvis det var en flok udelukkende med spelsau. 

Dertil kom at fårene var så menneskevante, at de praktisk talt ikke reagerede, når handlerne forsøgte at flytte rundt på dyrene i flokken. Helt udtalt kunne dette medfører store problemer ved fangefolden, hvor fårene løb hen og stillede sig ved handleren, som trods hoppen og stampen i jorden, havde svært ved at trykke fårene væk fra sig og hen foran indgangen til folden. Faktisk var det så umuligt at lave en regulær deling, at der var tale om helt at fjerne delingen i søndagens gennemløb. Dette blev dog trukket tilbage, ikke bare fordi det ville stride mod reglerne for Nordic Nursery, men også fordi det ville være muligt at opnå et højere point om lørdagen end om søndagen – altså ville det være sværere med et pænt søndagløb at rette op på et halvdårligt lørdagsløb, hvorimod et pænt lørdagsløb ville være godt sammenlagt med et halvdårligt søndagsløb. Jeg har efterfølgende fået et par triste kommentarer fra handlere, der heller ikke syntes at fårene var specielt velegnede til en konkurrence med unge og uerfarne hunde. De uens sammensatte flokke blev også bemærket af flere handlere – også baneformanden kunne se det. 

Som sagt, det var ærgerligt at man ikke fandt det nødvendigt at indberette resultaterne til klubben, fordi – som jeg efterfølgende er blevet gjort opmærksom på – det kun har været løbets slutresultat der blev offentliggjort på Facebook. Det betyder at man ikke kunne følge med i, hvor de forskellige point blev tabt – Var det i udløb? Optag? Hentning? Drivning? eller hvor?

De manglende resultater på klubbens hjemmeside gjorde jo også, at ikke-Facebook-brugere – herunder jeg selv – ikke kunne se resultaterne, men endnu værre, heller ikke havde mulighed for at se søndagens startliste. Ligeledes var/er det ikke transparent, hvordan startrækkefølgen for de mange ”ret” og ”disk” hunde blev genereret. (I klubben bliver rækkefølgen genereret af et computerprogram, og der er således ikke menneskelige præferencer indblandet.) 

At banen efter min mening var for svær og at fårene ikke var egnede til en konkurrence af denne type, ses (efter hvad jeg har erfaret) bl.a. også ud af, at om lørdagen var der 40% af hundene der ikke opnåede over 50 point og at halvdelen havde måtte gå ud på tid. Søndag var det ikke stort bedre, da over 30% af hundene ikke opnåede over 50 point og at lige knap halvdelen måtte gå ud på tid.

Men klubben venter endnu i skrivende stund (onsdag d. 10./11. kl. 21:00) – tre dage efter konkurrencerne – på at modtage scannede kopier af dommersedlerne så resultaterne kan offentliggøres på klubbens hjemmeside. Og at den officielle holdkonkurrence landene imellem også kan offentliggøres. (Der er, efter, hvad jeg også har erfaret, anvendt en forkert beregningsmetode – jvf. reglerne for Nordic Nursery – til de resultater der er offentliggjort på Facebook. En fejl der ligeledes kunne have været undgået, hvis man havde samarbejdet med klubben). Klubben har i følge vedtægterne til ansvar at “foranledige at der føres et prøveregister for de hunde, der deltager ved DANSK HYRDEHUNDE KLUB’s prøver for arbejdende hyrdehunde”, hvilket er vanskeligt at leve op til, hvis ikke dommersedlerne fremsendes.

Da der på skuffende vis fra arrangørernes side gennem hele weekenden ikke blev gjort noget ud af at indikere, at arrangementet egentlig var et officielt klubarrangement, og da jeg oplevede den tydelige afvisning af, at det var hensigten at samarbejde med klubben, følte jeg ikke der var min opgave at træde frem ved afslutningen med et par ord. 

Mvh
Finn B Petersen
Formand