Så er det ganske vist! (Nordisk Mesterskab 2021)

“Så er det ganske vist!”

DHK skal være værter til Nordisk i år 2021

Fredag, lørdag og søndag 24, 25 og 26. september på markerne ved Ausumgaard ved Holstebro.

I den anledning står jeg for aftaler og placering af hjælpere, og vi skal bruge mange 

Er du interesseret og har du mulighed for at komme og hjælpe så sig endelig til.

Der er mange muligheder for opgaver, så skriv endelig hvad du gerne vil, så vil jeg forsøge efter bedste evne at fordele posterne så flest muligt får de poster de helst vil have.

Send dit svar til mig senest 15/8 2021

På mail: ehenriksen2@gmail.com eller på sms 21638780

Opgaver:

Bestille, afhente uddele mm forplejning til alle hjælpere og dommeren

Hjælper i udsætterfolden

Udsætter med hund

Dommersekretær

Baneformand

Præmier

Sørge for vedligehold/rengøring af toiletter og oprydning på pladsen

Skriv hvilke dage evt. halve eller hele dage du har mulighed for at hjælpe.

Sidst men ikke mindst, er der en eller to der vil lave en bod med salg af mad og drikke til deltagere og tilskuere? ️

Venlig hilsen Eva Henriksen