Tommelfingeren nedad og manglende demokrati ?

I en måneds tid har vi været vidne til at en gruppe medlemmer har kritiseret bestyrelsen i klubbladet og på Facebook. Jeg sidder tilbage og tænker over, hvad det egentlig er bestyrelsen kritiseres for. Man læser beskyldninger om manglende demokrati og villighed, at “bestyrelsen vender tommelfingeren nedad” mv. Men hvad var det så alt dette handlede om ? Jeg har prøvet at spørge dem der deltog i debatten på facebook, men man refererer hellere til gruppens skriverier, end selv at komme med en sammenfatning af hvad det handlede om. Kun en enkelt udtalte sig og sagde at det handlede om “privatisering”, hvilket stemmer godt overens med min opfattelse.

Når det hævdes at bestyrelsen vender tommelfingeren nedad i forbindelse med gruppens forslag, så handler det primært om 2 ting, som jeg ser det:

  • Der ønskes mulighed for at afholde et mix af private arrangementer, med brug af klubbens faciliteter og frivillige arbejdskraft, men egen rådighed over indtægter.
  • Der ønskes at dem der stiller får til rådighed skal have et større gebyr for dette, end det nuværende.


Det første forslag er nedstemt, ikke af bestyrelsen, men af et flertal af medlemmerne, i forskellige formuleringer ved flere forskellige GF.

Det andet forslag er ligeledes nedstemt, ikke af bestyrelsen, men af et flertal af medlemmerne på GF.

At sende en masse forslag, der kræver at bestyrelsen går imod disse GF beslutninger er jo enten naivt, eller også et bevidst forsøg på at udstille bestyrelsen som værende uvillig og havende “tommelfingeren nedad”. Når man anklager bestyrelsen for at vende tommelfingeren nedad, så beklager man sig egentlig over at bestyrelsen, på demokratisk vis, følger udfaldet af de afstemninger der har været!? Hvad andet kan den gøre ? Det er jo netop her, at bestyrelsen udøver det demokrati der efterlyses, ved at følge de flertals beslutninger der er taget, det er hele grundlaget i en forening og sådan en forening fungerer, som også beskrevet i vedtægterne. Demokrati er ikke når medlemmer eller bestyrelse gør det man selv vil, men når man gør det som flertallet vil.

Det undrer mig at i øvrigt, at de som ikke vil arrangere sine arrangementer i klub regi, til fordel for os alle og vores forening, er de som forsøger at samle sympati for sig selv og modstand imod bestyrelsen. I mine øjne, må det netop omvendt være de som ikke ønsker at arbejde indenfor foreningen, som skal kritiseres.

Ingen tvivl om at der var flere oplagte ideer i gruppens ide katalog, hvortil flere på Facebook har svaret at der jo intet er til hinder for at gennemføre disse ideer, med en opfordring til bare at komme igang og det undrer mig, at hvis man gerne vil bruge energi på at få sådanne arrangementer, hvorfor man så ikke bruger sin energi på at arrangere dem, i stedet for at skrive om dem. Gruppen skriver selv i sit første indlæg, at man er opmærksom på at bestyrelsen allerede har rigeligt med opgaver, så det må jo stå klart for enhver, at hvis man vil have noget til at ske, må man enten selv gøre det, eller samle en gruppe til at arrangere disse ting sammen. En mulighed er jo f.eks at melde sig ind i konkurrence udvalget, hvis man gerne vil arbejde for at arrangere konkurrencer.

Der er allerede 2 forskellige muligheder for at holde arrangementer i klubben:

  • Klub arrangement
  • Privat arrangement (ja, de er faktisk tilladte)

Dette har i hele klubbens levetid givet rigelig fleksibilitet til at kunne arrangere privat træning, private konkurrencer, private kurser, klub kurser, klub konkurrencer, sociale klub arrangementer, klub foredrag om arvelige sygdomme i hundene, mv.

En anden forhindring gruppen stiller op, er at de ikke må arrangere konkurrencer med et alternativt indhold. For det første, er der ingen der bestemmer indholdet hvis man holder det privat, så det er bare at komme igang. Vedr. alternative konkurrencer i klubregi, er det faktisk sådan at den siddende bestyrelse hilser alternative konkurrencer velkommen! Der er allerede, af Annette Bergmann, afholdt nogle Farmer Trials på Sjælland, som ikke følger de normale konkurrence regler. Der har også været ønske fra Annette Bergmann om at afholde en konkurrence, med et tilskud til besætnings ejeren, og dette blev godkendt af bestyrelsen, men desværre aldrig gennemført. Der har også tidligere været arrangeret sjove konkurrencer, med chokolade spisnings pitstop undervejs i gennemløbet, Ladies Trial kun for kvinder (og udklædte mænd), mv. Jeg tror derfor at utilfredsheden med ”bestyrelsen” og anklager om manglende åbenhed og villighed bunder tilbage til en tidligere bestyrelse, der netop blev opsplittet pga et ønske fra et medlem om at holde en konkurrence efter andre regler, hvilket fik et best. medlem der ikke ønskede dette til at træde ud af bestyrelsen.

To år tilbage vedtog daværende bestyrelse ”egenrådigt og udemokratisk” nogle nye meget mere krævende klasse 1 og 2 regler, som ville gøre det til en meget større udfordring som nyt medlem (som vi ellers gerne vil velkomme), at stille op til konkurrencer, uden at spørge medlemmerne. Dette medførte kritik og modforslag på GF, og den nye bestyrelse har taget den kritik der kom fra medlemmerne til sig og revideret reglerne herefter.

Jeg syntes faktisk at den siddende bestyrelse har gjort det godt i de år den har siddet. Der er sket nogle gode forandringer og imødekommenhed de sidste par år.

Dennis Melhede