Dansk Hyrdehunde Klubs fremtid

På lige fod med Annette Kofoed og andre har vi også fulgt med i debatten,
når det kommer til klubbens medlemstal og dermed fremtid.


Dog er det nogle andre betragtninger, vi har gjort os i forhold til det
faldende medlemstal, og derfor er vi af den overbevisning, at der skal ske en
radikal ændring, hvis Dansk Hyrdehunde Klub skal have en fremtid.

Tiden er til, at de “gamle” i klubben træder et skridt tilbage, giver plads og
lader nye, yngre kræfter komme til, så vi får en kulturændring i klubben.
Får en klub med nytænkning samt ny struktur anno 2021.
Får en klub med åbenhed, villighed og hvor nye ideer mødes med et åbent
sind og sidst, men vigtigst, får en klub, hvor demokratiet er i højsæde.

Hvis Dansk Hyrdehunde Klub skal overleve, skal der ske en ændring indefra – ændres i mindsettet, så der skabes en klub, som er attraktiv at være medlem af.
En kulturændring, som tiltrækker nye medlemmer og ikke mindst skaber en
klub, hvor nuværende medlemmer får lyst til at blive og byde ind aktivt igen.


/Marie Louise & Erik Holmgaard