Hvordan får vi flere medlemmer i klubben?

Tre, der venter på tur

Jeg har med stor interesse fulgt debatten om, hvordan vi kan få flere medlemmer i klubben -dels på Facebook og dels her i hyrdebrevet.

Jeg er helt enig med forfatterne Annette Bergman, Charlotte og Sven Seiberg, Stina Aarup og Holger Scherning om, at vi er nødt til at gøre noget, hvis vi ikke vil risikere, at vores forening lukker ned på et eller andet tidspunkt.

Det er dog lidt svært at finde ud af, hvilke forslag forfatterne har fremlagt for bestyrelsen, da de valgte ikke at offentliggøre idekataloget.

Jeg vil gerne opfordre til, at idekataloget offentliggøres, enten i hyrdebrevet eller på medlemssiderne, så medlemmerne evt. kan byde ind med hjælp til at føre nogle af idéerne ud i livet.

Nu er jeg i den heldige situation, at jeg tidligere har været kasserer i klubben i 4 år. I den periode havde vi omkring 180-200 medlemmer. Den største forskel på før og nu var nok, at flere fåreavlere/hyrder var med i foreningen, samt der var et større frivilligt engagement fra medlemmernes side af.

Det synes jeg, vi skal prøve at komme tilbage til igen. Hvis vi ikke har adgang til at holde arrangementer på får, kan klubben ikke længere leve op til sit formål. Klubbens formålsparagraf siger:

§ 1

Klubbens navn er “DANSK HYRDEHUNDE KLUB” (Specialklub for arbejdende hyrdehunde). Klubbens hjemsted er Danmark.

§ 2

Klubbens formål er, at bevare og videreudvikle hyrdehundens brugsegenskaber, samt udbrede kendskab til dens brug ved at afholde kurser og prøver, samt foranledige at der føres et prøveregister for de hunde, der deltager ved DANSK HYRDEHUNDE KLUB’s prøver for arbejdende hyrdehunde.

Mit forslag er, at vi prøver at få udbredt kendskabet til Dansk hyrdehundeklub til fåreavlere rundt omkring i landet.

Idekatalog/forslag

  • Annonce i Nyt om får / lokale fåreavlerforeninger
  • Stand på landsskuet i Herning
  • Liste på klubbens hjemmeside over personer med hunde, der kan være behjælpelige med at samle får/køer
  • Tydeliggøre træningsmuligheder med de hyrder, der kan hjælpe nye potentielle medlemmer i gang med deres hvalp/unghund.

Jeg er klar over, at bestyrelsen ikke kan bebyrdes med mere arbejde og derfor tilbyder Karl Møller og undertegnede, at stå med en stand ved landskuet i Herning.

Ligeledes vil jeg gerne være behjælpelig med at indrykke diverse annoncer.

Med venlig hilsen

Annette Kofoed