Den fortabte hyrdestav

Den nye klasse 2 hyrdestav

Gennem mange år var det således, at vi ved landskonkurrencerne efter de to dages gennemløb kunne udnævne en Klubmester. Udnævnelsen skete på tværs af alle tre klasser, således at den ekvipage der sammenlagt havde opnået flest point, blev udnævnt til Dansk Klubmester. Til markering heraf, havde et tidligere medlem af klubben (- og jeg skal beklage at jeg ikke kan huske navnet) skænket en rigtig fin hyrdestav med udskæringer, som vandrepræmie. Den ordning havde jo den åbenlyse svaghed, at det ikke nødvendigvis blev den bedste hund, der fik tildelt æren. Således lykkedes det mig selv at blive Dansk Mester med min daværende kun 9 måneder gamle Nell – og det uden at have anden kommando end “stop”.
Det var som sagt jo helt korrekt og reelt. Så for år tilbage besluttede den daværende bestyrelse, at det var mere korrekt at udnævne en Dansk Mester for hver af de tre klasser, og man besluttede samtidig at den “gamle” hyrdestav udelukkende skulle være vandrepræmie for Kl. 3. Til Kl. 1 og 2 blev der nogle få år anvendt hhv. et krus til Kl. 1 og en “Lommelærke” til Kl. 2. Den første Danske Mester i Kl. 1 blev således i 1997 Karl Møller med Plet, og i Kl. 2 gik titlen til Jørn Johansen med Moss.

Klasse 1 hyrdestaven

Efter nogle år bestemte bestyrelsen, at man også ønskede at vandrepræmierne for Kl. 1 og 2 skulle bestå af hver sin hyrdestav, og bestyrelsen bad mig dengang om, at jeg i forbindelse med en rejse til Wales i 2002, kunne finde og købe to pæne og repræsentative hyrdestave til formålet.
Gennem en bekendt derovre fik jeg mulighed for at besøge en ”stick-maker”, hvor jeg så bestilte de 2 stave, som siden har været vandrepræmierne for kl. 1 og 2.
Det vil sige, i 2018 havde vi et udenlandsk medlem Lise-Lotte Hansson der vandt landskonkurrencens klasse 2, og derfor fik udleveret vandrepræmien som vanligt var.

Klasse 1 hyrdestaven

Desværre har vi, trods adskillige henvendelser til Lise-Lotte Hansson, ikke kunne få hyrdestaven tilbage, og har derfor ikke haft mulighed for at give den videre til Kl. 2 vinderne i 2019 og 2020.
Bestyrelsen besluttede derfor ved sidste bestyrelsesmøde d. 7. nov., at der skulle findes en erstatning for den fortabte stav. Det blev igen mig der fik opgaven at finde en passende stav, og jeg fik forbindelse med en ældre ”Stick-maker” Joe, som egentlig var pensioneret og holdt op, men efter flere mails frem og tilbage alligevel godt ville give sig i kast med opgaven.
Jeg forsynede Joe med oplysninger om, hvordan vi forestillede os staven skulle se ud, idet den gerne måtte ligne vores klasse 1 stav og være af samme kvalitet.

Den nye klasse 2 hyrdestav


Nu godt en måned efter har jeg modtaget den nye stav. Annette Melhede er ved at få lavet plaketter for vinderne i hhv. 2019 Ulla Markdal Stabell med Kayleigh og 2020 Lena Nærland med Misty. Sidstnævnte vil så – når plaketterne er monterede – få staven overbragt ved først givne lejlighed.
I håb om at kunne undgå lignende situationer i fremtiden, har bestyrelsen besluttet at disse vandrepræmier ikke udleveres til eventuelle udenlandske medlemmer, der måtte vinde titlen Dansk Mester Kl. 1, 2 eller 3.

Mvh

Finn B. Petersen