Julen 2020

Kære alle.

Som formand for klubben, vil jeg på bestyrelsens vegne benytte lejligheden til at ønske alle vore medlemmer en Glædelig Jul samt et lykke- og helsebringende Nytår.

Jolande’s Mowgli

Vi har i 2020 desværre ikke haft muligheden for at være så aktive som vi havde ønsket, og dermed heller ikke haft muligheden for at tilgodese medlemmernes ønsker om at mødes til vores allesammens fælles interesse, nemlig at komme ud og arbejde med vore hunde med ligesindede. Det er beklageligt, men sådan måtte det altså blive.

Lis Lykke Rasmussen’s Me

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle de medlemmer der aktivt har ydet en indsats i det forløbne år – enten det har været som deltager, arrangør, dommer, sekretær, baneformand, og ikke mindst hjælpere i udsætterfolden eller en kombination af alle, samt de der har arbejdet i baggrunden, redaktører og ægtefæller.

Qira med ønsket om en glædelig jul (Fra Linda Tinghøj Rasmussen)

Vi vil nu se frem til at vi forhåbentligvis – afhængig af hvor hurtigt situationen udvikler sig – stille og roligt igen kan komme i gang med vore aktiviteter.

Da World Trials igen er blevet udsat, er der ikke pt. stort pres på for at få gennemført de sidste 3 kvalifikationskonkurrencer, som derfor kun gælder CSC 2021 i august.

Jolande’s Macy

Jeg vil til gengæld gerne opfordre til, at de medlemmer der har muligheder for det, forsøger at iværksætte mindre arrangementer, der kan afvikles på fornuftige og sikre måder indenfor myndighedernes rammer og anbefalinger.
Som medlem har man jo tilkendegivet at man vil arbejde for foreningens målsætninger og medvirke til at disse fremmes. Det er derfor naturligt at bestyrelsen har en forventning om medlemmernes aktive medvirken hertil, også uden at snævre personlige begrænsninger går forud. Sagt kort: Uden en aktiv medlemsskare – ingen forening – ingen sport – ingen internationale tilknytninger – ingen fremdrift.
På denne måde vil det være muligt at kunne takke endnu flere næste år.

På bestyrelsens vegne

Finn B Petersen
formand