Tanker omkring formål med kvalifikationspoints.

Skrevet af: Holger Schierning, Erik Holmgaard & Helle Marcuslund

De overvejelser, der lå bag KU’s tanker om at ændre
kvalifikationspointssystemet fra % pointssystem (model A & B) til
pladsplacerings pointssystem (model C), var at fremme landsholdets
udvikling, for at styrke sporten og hyrdehundemiljøet i DHK.
Om det kunne have lykkedes, over en årrække, må forblive i det uvisse.
Dog nåede vi at se flere nye ekvipager både nærmere en landsholdsplads og
en landsholdsplads end tidligere.

Og netop dette var en af hensigterne ved at skifte % pointssystemet ud til
pladsplacerings pointssystemet; nemlig at ændre på systemet, således
parametre blev mere jævne, som eksempelvis:
• Hjemmebane fordel
• Gentagne kvalifikationer på samme bane/mark
• Samt få udlignet de fordele for de ekvipager, der havde erfaring fra
tidligere konkurrencer på området

Dette indlæg er ikke ment som kritik af tidligere og nuværende system, men
blot en anskuelse og vurdering fra 3 tidligere KU medlemmer, for at skabe
udvikling ved at fokuserer på parametre, idet vinderens points eller
gennemsnittet af de 5 første placeringers points, ved brug af model C ikke
har en variabel værdi.
For at skabe fokus på at alle ekvipager stiller lige med samme parametre og
ekvipagens indsats uden dennes bliver afhængig af en vinders points eller
gennemsnittet af de 5 første placeringers points.

Sagt med andre ord; Ved anvendelse af model C er en 3. plads en flot
præstation OG en 3. plads, uanset vinderens eller gennemsnittet af de 5
første placeringers points sum.

Model A & B (procentberegning) øger hjemmebanefordel. Med Model C
(pladsplaceringspoints) er hjemmebanefordelen minimal grundet intervallet
mellem pladsplaceringspoints.
Model C blev udformet af det daværende KU, som valgte at tage
udgangspunkt i den model, som Norge har anvendt.

Med model C belønnes man for sin indsats på de forhold man nu konkurrerer
under.

Der bliver en balance i kvalifikationspoints og ikke en skævhed, som er set
gentagne gange gennem årene med model A & B.

Vi har afholdt 1. kvalifikation i den nye sæson – altså én konkurrence og
forskellen mellem nr. 1 og nr. 9 er allerede nu med % pointssystemet ( model
A el. B) 37 kvalifikationspoints.!
Og vi har 5 kvalifikationer endnu og skævheden er allerede tydelig.

At udregne points efter vinderens points eller gennemsnittet af de 5 første
placeringer, siger intet om parametrene, da model A & B udregnes efter
vinderens eller gennemsnittet af de 5 første placeringers niveau og ikke den
enkeltes ekvipages indsats.

Der er så mange parametre, som kan spille ind i en konkurrence for den
enkelte ekvipage. Ikke kun dygtighed, men vind og vejr, tid på dagen,
dommerfordel, “kendis-points”, god eller dårlig flok får, hjemmebane, marker hvor der gennem årerne er afholdt kvalifikationer således ældre og erfarne hunde kender arealet, dårlig udsætning, som baneformanden ikke ser…

Disse parametre spiller ind.

Måske ekvipagen, som opnåede en 9. plads til 1. kvalifikation, gik på banen,
da vinden vendte eller et andet parameter spillede ind?!?!…
Med model C ville 9. pladsen blot være 16 kvalifikationspoints efter vinderen.

Model C giver en lighed i points og ikke en uhensigtsmæssig ulighed i
pointsforspring.

Med model C modvirkes hjemmebanefordel og styrker sporten, således en
placering er den samme uanset points. Uanset, hvad vinderen vandt med.
Man belønnes for sin placering, sin egen indsats i den pågældende
konkurrence.