Formandens beretning 2020

Efteråret startede som sædvanligt sidste efterår med god aktivitet.

Kvalifikationskonkurrencerne kom godt i gang – Senere og hen over vinteren også med konkurrencer for klasse 1 og 2.

På Sjælland har Annette Bergmann været primus motor for både konkurrencer og kurser med Jonas Gustafsson fra Sverige.

Også i Sødover havde vi 2 weekender med fin tilslutning, og det var således med fuld fortrøstning, at vi også startede op på forårets kvalifikationskonkurrencer.

Vi kunne ikke vide at vi pludselig skulle få afbrudt alle vores muligheder for at lave arrangementer hele foråret og hele sommeren. De restriktioner der blev indført i forhold til antallet af personer der måtte deltage i forsamlinger, afstands- og hygiejneregler har vi, trods et par kritiske bemærkninger, hele tiden overholdt.

Men da restriktionerne blev yderligere skærpede, måtte vi se os nødsaget til helt at aflyse de sidste to kvalifikationskonkurrencer og dermed også Danish National.

Dette medførte at bestyrelsen skulle tage en beslutning om, hvordan vi skulle finde frem til Continental holdet.

Bestyrelsen valgte at bruge reglerne for udtagelse til World Trial.
Desværre har det i denne uge vist sig umuligt for schweizerne at gennemføre det planlagte Continental 2020, da det ikke vil være muligt at få de engelske dommere og officials til Schweiz, da disse i givet fald så skulle i 14 dages karantæne ved hjemkomsten.
Det var ligeledes heller ikke alle deltagerlande der havde mulighed for at kunne rejse til Schweiz.
Så bestyrelsens beslutning kom ikke til at få den store betydning.

Årets hjælper, Conny Høøg Mikkelsen

Bestyrelsen har i dette år valgt at tilbagerulle det forsøg der for 2 år siden blev iværksat omkring en anden måde at beregne kvalifikations pointene.
Erfaringerne har vist at forsøgsmetoden medførte flere fejlberegninger som følge af at alle beregningerne skulle udføres i hånden. Beregningerne har desuden taget forholdsvis alt for meget tid for dem der har forestået beregningerne.
Hvis nogen skulle være i tvivl om, hvordan beregningerne af kvalifikations pointene sker, kan man i Hyrdebrevet læse Dennis beskrivelse.

Bestyrelsen har i dette år også valgt at gennemgå konkurrencereglerne for klasse 1 og 2, og der blev udarbejdet nogle skærpede regler.
Formålet med disse skærpede ændringer er dels at højne hundenes uddannelse til gavn for en bedre dyrehåndtering, og dels at mindske det spring der var fra klasse 2 til klasse 3.
De første forslag mødte bredt modstand blandt medlemmerne for at være for svære.
Derfor blev reglerne atter gennemgået, og der blev indført nogle bagklap muligheder, men hvor der så trækkes hårdt i pointene. Det skal bevirke at de hunde der har den bedste uddannelse også bliver belønnet i forhold til de knapt så godt uddannede hunde.
F.eks. kunne det tidligere sagtens ske, at de hunde der behøvede støtte ved at føreren i drivningen gik foran, nemt kunne opnå flere point end de der tog risikoen at gå bagved. Det samme med hensyn til hjælp i udløbet.
De nye regler nåede i løbet af vinteren at blive afprøvet, og de indførte stramninger viste sig ikke at være uoverkommelige.

Som vi senere skal debattere, kan man altid diskutere om det er rimeligt at det er bestyrelsen, der har beføjelse til at foretage sådanne ændringer, eller om sådanne ændringer kun kan foretages af medlemmerne.
Dertil vil jeg sige at det kan ende i uoverskuelige, uendelige og tidsrøvende debatter, hvor det kan være svært for nogle medlemmer helt at gennemskue konsekvenserne af de ønskede ændringer.
I erhvervslivet er det jo heller ikke alle medarbejdere i et firma, der bestemmer indkøb af nye maskiner eller investeringer. Der er det den daglige ledelse med godkendelse fra bestyrelsen der foretager disse ændringer, og det er således fordi det i sidste ende er bestyrelsen der står med ansvaret og skal stå på mål for de ændringer der foretages.

Søren Rasmussen med Frej

Her i August har konkurrencesituationen begyndt at normalisere sig, og vi har således fået afholdt første kvalifikationskonkurrence til 2021 holdene – samt et kursus med Hendrik Kienker fra Tyskland.

World Trial 2020 blev jo som bekendt også aflyst / udsat til 2021 på grund af Coronasituationen.
Derfor vil de kommende kvalifikationskonkurrencer også gælde WT holdet.

Continental 2021 skal – hvis alt går vel – afholdes i Holland. De endelige datoer ligger endnu ikke fast – der forhandles fortsat.

Lige nu har vi så vores traditionsrige landskonkurrencer med spisning til generalforsamlingen.

Senere i dette efterår har vi endnu 2 kvalifikationskonkurrencer hhv. her i Jylland og på Sjælland.

I tilknytning til den første afholdes der om søndagen konkurrencer for alle klasserne – også her er Annette Bergmann tovholder.

Annette Bergmann med Luca

I november er det så unghundene der får chancen. Først i Danish Nursery d. 7. og ugen efter Nordisk Nursery. Nursery-konkurrencerne er for hunde der på startdagen endnu ikke er fyldt 3 år.

Når det så er sagt, kan der sagtens være flere konkurrencer – især ville jeg ønske at medlemmerne vil forsøge at få organiseret konkurrencer for klasse 1 og 2. – Det kræver ikke så meget eller så mange får at komme i gang, men det er vigtigt for at vi kan få gode hunde senere i kvalifikationsklassen.

Flere initiativer til kurser vil også blive budt velkommen.

Desværre ser vi en lille afmatning i tilmeldingerne til konkurrencerne. Medlemstallet er heller ikke imponerende. Jeg vil gerne opfordre til at alle bakker op om foreningens arbejde og gerne tale nye medlemmer ind i foreningen.

Her kort før Generalforsamlingen har Robin Helén bedt sig fritaget fra sin post i bestyrelsen.
Derfor er Katja Bergholt trådt ind som suppleant. Katja var 2. suppleant, men da 1. suppleanten ikke længere er medlem af klubben, blev det derfor Katja.

Til allersidst vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejdsklima og for deres store arbejdsindsats. En speciel tak til Vivi Kobylecki som hermed afslutter sit virke i bestyrelsen.


Finn B Petersen
Formand


NB. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen fået oplyst at vi ikke kan afholde en kvalifikationskonkurrence på Sjælland som oprindelig planlagt. I stedet bliver begge konkurrencer der restere i dette efterår afholdt i Jylland og der er lavet om på hvor de afholdes.