Point beregning

Da jeg flere gange har hørt nogle sige at de ikke forstår hvordan kvalifikationspoint beregnes, vil jeg her forsøge at forklare de 3 kvalifikationspoint beregningsmetoder vi har haft benyttet i DHK.

Grunden til at der overhovedet er en beregningsmetode, frem for blot at benytte dommerens points, er at forsøge at gøre det ‘ens’ uanset hvilke 5 af de 6 kvalifikations konkurrencer man har deltaget i. Dette udfra det synspunkt, at nogle konkurrencer kan have haft svære forhold, der gør at points tildelt til denne konkurrencer er meget lave (selvom det måske netop var meget flot at gennemføre), mens andre konkurrencer måske modsat har givet meget høje points.

Derfor bygger alle 3 point systemer på at forsøge at gøre points fra een konkurrence sammenlignelige med points fra de øvrige konkurrencer. Dette skal de være for at det skal være ligegyldigt hvilken konkurrence man måske har været forhindret i at deltage i, hvis man f.eks havde en halt hund.

Vi har benyttet flg. 3 beregningsmetoder i DHK:

A. Vinderen skal altid have 100 points

B. Gennemsnit af de første 5 skal altid være 100 points

C. Tildeling af points fra en tabel i forhold til placering

Metode A.

Ved metode A vælger man at sige, at vinderen altid skal tildeles 100 kvalifikationspoint (100%) og hver deltager får herefter lige så mange points, som de havde procentvis af vinderens points.

Kval points = (Deltagers points)/(Vinderens points) * 100

Har vinderen f.eks 85 points, så bliver regnestykket:

Kval points = (Deltagers points/85) * 100

Her er et eksempel for 5 deltagere:

Dommer PointsKvalifikationspoint
8585/85 * 100 = 100 point
8383/85 * 100 = 97,6 point
8080/85 * 100 = 94,1 point
7979/85 * 100 = 92,9 point
7575/85 * 100 = 88,2 point
(tallene her er afrundede, ved beregning benyttes alle cifre)

Metode B.

Ved metode B vælger man at sige at gennemsnittet af de 5 bedste resultater skal give 100 kvalifikationspoint (100%) og de øvrige deltageres points bestemmes af hvor mange procent de havde af dette gennemsnit.

Grunden til at man gør dette, er at man finder at det er mere nøjagtigt at bestemme sværhedsgraden af en konkurrence ud fra gennemsnittet af de 5 bedstes points, end ud fra een enkelt deltager.

Gennemsnittet af de 5 bedste, er summen af de de bedste 5 deltageres points delt med 5. Med nedenstående point eksempel bliver det:

(85+83+80+79+75)/5 = 402/5 = 80,4

Hver deltager får herefter lige så mange points, som de havde procentvis af de 5 bedstes gennemsnit.

Er gennemsnittet 80,4 points, så bliver regnestykket:

Kval points = (Deltagers points/80,4) * 100

Her er et eksempel for 5 deltagere:

Dommer PointsKvalifikationspoint
8585/80,4 * 100 = 105,7 point
8383/80,4 * 100 = 103,3 point
8080/80,4 * 100 = 99,5 point
7979/80,4 * 100 = 98,3 point
7575/80,4 * 100 = 93,3 point
(tallene her er afrundede, ved beregning benyttes alle cifre)

Metode C.

Ved metode C har man fundet på en tabel med points man syntes hver deltager skal have ud fra hvilken plads de har opnået ved konkurrencen. Der er mig bekendt ingen matematisk forklaring på hvorfor tallene netop er som de er og de er da også forskellige fra land til land, der benytter disse placerings points. Ligeledes er der for nogle placeringer flere points imellem 2 placeringer, end for andre, uden at det kan forklares matematisk hvorfor dette er er korrekt at gøre. Jeg kan derfor ikke forklare hvordan man beregner points ud fra dette system, men blot vise at man giver hver deltager nogle points ud fra en forud defineret tabel.

Kval points = Find points i tabel

Her er den tabel vi benyttede i DK:

Som det ses, er det 2 points bedre at være nr. 1 end nr. 2 og dette fortsætter ned til nr. 12. Herefter er det kun 1 point bedre at være nr. 12 end nr. 13 og så fremdeles ned efter i tabellen.

Her er et eksempel for 5 deltagere:

Dommer PointsKvalifikationspoint
85Plads 1 i tabel = 40 point
83Plads 2 i tabel = 38 point
80Plads 3 i tabel = 36 point
79Plads 4 i tabel = 34 point
75Plads 5 i tabel = 32 point

Point afstand imellem hver deltager for hvert point system:

Med metode A og B, er tanken at man skal have den samme procentvise afstand imellem hver deltagers point, som dommeren har vurderet ved konkurrencen. Har dommeren vurderet at nr. 1 er 10 point bedre end nr. 2, så skal man også opnå denne afstand imellem nr. 1 og nr. 2 i kvalifikations beregningen. Har man derimod lavet samme præstation, ved f.eks nr. 2 og 3 har lige mange points, ja så skal de også opnå lige mange kvalifikationspoints. Ved metode C får man derimod en fast afstand imellem hver deltager, der ikke på samme måde afspejler hvor meget bedre den ene deltagers ydelse var vurderet af dommeren end den næstes og er man før/efter plads 12, så får man forskellig point afstand.

Jeg vil her vise det med de samme 5 eksempler:

Hvor mange procent der er imellem hver deltager for de faktiske points givet fra dommeren:

Dommer PointsHvor mange % er hver bedre end den næste
85(85-83)/85*100 = 2,4% bedre end nr. 2
83(83-80/85*100 = 3,5% bedre end nr. 3
80(80-79)/85*100 = 1,2% bedre end nr. 4
79(79-75)/85*100 = 4,7% bedre end nr. 5
75(75-70)/85*100 = 5,9% bedre end nr. 6
70

Hvor mange procent der er imellem hver deltager for kvalifikationspoints med metode A

Kval points metode AHvor mange % er hver bedre end den næste
100(100-97.6)/100*100 = 2,4% bedre end nr. 2
97.6(97.6-94.1)/100*100 = 3,5% bedre end nr. 3
94.1(94.1-92.9)/100*100 = 1,2% bedre end nr. 4
92.9(92.9-88.2)/100*100 = 4,7% bedre end nr. 5
88.2(88.2-82.3)/100*100 = 5,9% bedre end nr. 6
82.3

Hvor mange procent der er imellem hver deltager for kvalifikationspoints med metode B

Kval points metode BHvor mange % er hver bedre end den næste
105.7(105.7-103.3)/105.7*100 = 2,4% bedre end nr. 2
103.3(103.3-99.5)/105.7*100 = 3.5% bedre end nr. 3
99.5(99.5-98.3)/105.7*100 = 1,2% bedre end nr. 4
98.3(98.3-93.3)/105.7*100 = 4,7% bedre end nr. 5
93.3(93.3-87.1)/105.7*100 = 5.9% bedre end nr. 6
87.1

Hvor mange procent der er imellem hver deltager for kvalifikationspoints med metode C

Kval points metode CHvor mange % er hver bedre end den næste
40(40-38)/40*100 = 5% bedre end nr. 2
38(38-36)/40*100 = 5% bedre end nr. 3
36(36-34)/40*100 = 5% bedre end nr. 4
34(34-32)/40*100 = 5% bedre end nr. 5
32(32-30)/40*100 = 5% bedre end nr. 6
30

Som det ses af beregnings eksemplerne ovenfor, beholder deltagerne dommerens vurdering af hvor meget det ene resultat er bedre end det andet, ved metode A og B, mens metode C giver en fast større afstand (5%) imellem resultaterne ved pos 1-12 og en mindre (2,5%) ved pos 12-30.

En anden forskel er, at hvis man med pladsplacerings points er placeret som nr. 30 eller derover, opnår man 0 points til sammentællingen af points fra de 3 første konkurrencer, hvor de 30 deltagere der kan fortsætte i kvalifikations sæsonen udvælges, mens man med de 2 andre systemer opnår de points man man fik fra dommeren ganget med faktoren. Dermed kan nogle af de nederst placerede miste nogle points til sammentællingen når de 30 der skal gå videre skal udvælges.

En faktisk konkurrence:

Forklaring:
Kolonne A: De rene dommer point
Kolonne B: Kvalifikationspoint beregnet med metode A (1. plads = 100%)
Kolonne C: Kvalifikationspoint beregnet med metode B (gennemsnit top 5 = 100%)
Kolonne D: Plads placerings point med metode C
Kolonne E: Kvalifikationspoint beregnet som metode A, hvor hver deltager får protentvis point af max point som er 40.
Kolonne F: Procentvis forskel imellem hver deltager ud fra rene dommer points
Kolonne G: Procentvis forskel imelem hver deltager ud fra metode A
Kolonne H: Procentvis forskel imellem hver deltager ud fra metode B
Kolonne I: Procentvis forskel imellem hver deltager ud fra metode C

Noter:

I kolonne E kan man se hvordan points ville være, hvis man tilsvarende metode A, sagde at nr. 1 skulle have 40 points, og tildelte de øvrige deltagere procentvis samme point som givet af dommeren. Når man så sammenligner kolonne D og E, kan man se hvilken forskel det giver, især for de dårligst placerede, om man får points vurderet af dommeren, eller points fra plads placerings tabellen. F.eks får deltageren i linje 23 kun 8 point med plads placerings point, i stedet for den procentvise værdi af max points (40), som ville være 17,21 point, som er mere end dobbelt så meget. Det er tydeligt hvordan de bedst placerede forfordeles med fast 5% bedre end den næste, uanset hvor meget deres ydelse var bedre, på bekostning af de øvrige deltagere. Samtidig kan man, i kolonner F, G og H, se at uanset der vælges metode A, B eller rene dommer points, så får man præcis det antal procent mere end deltageren på placeringen under sig selv, som dommeren har vurderet at gennemløbet var bedre.

af Dennis Melhede