Indkaldelse til ordinær general-forsamling i Dansk Hyrdehunde Klub 2020

Den 5. september 2020 kl. 19.30 

Sted: Hedekaffe, Ulfborg Kirkebyvej 1, 6990 Ulfborg
(Ca. 10 km fra Landskonkurrence banerne.)

 Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab for 2019-20 ved kassereren
 4. Budget for 2020-2021 og fastsættelse af kontingent.
 5. Orientering om arbejdsprogram, herunder gennemgang af nye kvalifikationsregler.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. På valg er:
  a. Vivi Kobylecki – modtager ikke genvalg
  b. Finn B Petersen – modtager genvalg
 8. Valg af suppleanter:
  Nuværende suppleanter er:
  • Suppleant Morten Østergaard
  • Suppleant Katja Bergholdt
 9. Valg af revisor og revisorsuppleanta.
  a. Nuværende revisor er Charlotte Seiberg
  b. Nuværende revisorsuppleant er Anne Nyquvist
 10. Årets par og Årets hjælper
 11. Behandling af indkomne forslag
  Indkomne forslag
  1. Maksimum 2 fuldmagter pr. person der deltager i generalforsamlingen. Bestyrelsen (Bilag 1)
  2. 
  Se vedlagte bilag. 
 12. Evt.
 13. Afslutning

Dagsordenen med tilhørende indkomne forslag, kan ses på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen. De kan som de plejer findes under Medlemssider->Diverse.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. august 2020.

I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved et mindre traktement.

Da der ikke må camperes på Landskonkurrencepladsen henvises til nærliggende campingpladser og B&B.

 • På den anden side af Ulfborg: Rejkjær Camping, Ringkøbingvej 24, 6990 Ulfborg (Tlf. 91 53 64 00) Hjemmeside
 • I Holstebro: DCU Camping Holstebro Sø, Birkevej 25, 7500 Holstebro, (Tlf. 97422068) Hjemmeside
 • B&B på Hedekaffe, Ulfborg Kirkebyvej 1, 6990 Ulfborg, (Tlf. 28711643)
  Hjemmeside
 • B&B (hytter) i Plexus Hytterne, Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro, (Tlf. 96106090).

Husk at betale kontingent, da dit kontingent løber fra 1/7 til 30/6. Man er kun stemmeberettiget til generalforsamlingen hvis man har betalt kontingent inden generalfosamlingen.

Husk tilmelding til middag i forbindelse med generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.

Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen

Finn B. Petersen 

(se bilag på side 2, som kan vælges nederst på siden)