Indkaldelse til ordinær general-forsamling i Dansk Hyrdehunde Klub 2020

Bilag til generalforsamlingen i Dansk Hyrdehundeklub 2019 

Bilag 1 

Bestyrelsen fremsætter herved forslag til vedtægtsændring vedrørende afstemning på generalforsamlingen 2020:

Der tilføjes: 

§ 5A 

Afstemning

Hvert medlem der møder op på generalforsamlingen kan udover sin egen stemme maksimum medbringe og stemme med 2 fuldmagter. 

På bestyrelsens vegne 

Finn B Petersen.