Mens vi venter …

Kære medlemmerMed de sidste lempelser på forsamlingsfriheden – nu op til 50 personer – kan vi godt begynde at arrangere klasse 1 og klasse 2 konkurrencer. Hvis man kan sætte maksimum antal starter, skulle det også være muligt at lave små klasse 3 konkurrencer.
Det skulle blive dejligt, om vi kan få gang i hundene igen – især de unge hunde trænger til at komme ud og samle erfaringer.
Også kvalifikationskonkurrencerne skulle det være muligt at få sat på kalenderen. Dog er der nogle restriktioner med hensyn til at få udenlandske dommere. Især er det et problem med dommere fra Storbritannien.
Med hensyn kvalifikationskonkurrencerne vedtog bestyrelsen på et møde den 25/5-2020 nogle ændringer i reglerne for kvalifikationskonkurrencerne. Disse regelændringer vil være gældende for kvalifikationssæsonen 2020/2021 – Altså for kvalifikationerne til Continental 2021 og World Trials, der er udsat pga. Coronasituationen, men forventes afholdt i 2021.
Det vil være klogt at sætte sig ind i det nye regelsæt, hvis man har tænkt sig at deltage i kvalifikationsturneringen.

Der skal fortsat også henstilles til, at man holder sig orienteret i arrangementskalenderen på klubbens hjemmeside, da der kan komme ændringer i datoerne for konkurrencerne.
Da World Trials forventes afholdt i 2021, er Nordiske mesterskaber, som Danmark skulle have været vært for i 2021 – følgelig blevet udsat til 2022. Der bliver altså ingen Nordiske Mesterskaber i 2021.
Derimod er det fortsat planen at afholde såvel Danish Nursery (hos Finn B Petersen) som Nordisk Nursery (hos Marie Louise og Erik Holmgaard) i 2020.
Planlægningen til årets Landskonkurrence er også i fuld gang. Eva Henriksen og Lena Nærland har meldt sig som arrangører, og Peter Helén / Storålam har givet tilsagn om at lægge får og arealer til.
Sammen med Landskonkurrencen afvikles også årets generalforsamling, og i den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at medlemmerne får opdateret deres mailadresser, idet det sidst blev vedtaget at udsende indkaldelsen til generalforsamlingen pr. e-mail.
Er du i tvivl om vi har dig aktuelle mailadresse, så henvend dig til kassereren Per Kofoed med din mailadresse.
Vær opmærksom på at få indbetalt din kontingent rettidigt. Ellers er det ikke muligt at deltage hverken i Landskonkurrencen eller i Generalforsamlingen.
Vær også opmærksom på, at forslag til generalforsamlingen der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 1. august. Der kan kun vedtages forslag, der er optaget på dagsordenen.

På bestyrelsens vegne
Finn B Petersen


.

Mens hundene venter på at komme i gang, nyder de en svømmetur