Indlæg vedr. bestyrelsens håndtering af 5. og 6. kvalifikation

 20 Marts 2020 

De ytringer der har været om at bestyrelsen for Dansk Hyrdehunde Klub har handlet ”etisk og moralsk uforsvarligt” i forbindelse med afholdelse og planer om afholdelse af kvalifikationskonkurrencerne i marts 2020, må bestyrelsen tage kraftig afstand fra. 

DHK’s bestyrelse har dag for dag fulgt de af myndighederne udmeldte regler og anbefalinger som de har været forelagt offentligheden. 

4. kvalifikationskonkurrence blev gennemført under regeringens udmelding om at forsamlinger over 1000 personer var forbudt, at man i øvrigt burde holde god afstand mellem personerne samt at udendørs arrangementer ansås for mindre problematiske end indendørs arrangementer. Alle forudsætninger som vi kunne opfylde. 

Der blev sågar skrevet på startlisten at deltagerne burde følge anbefalingerne om at holde afstand. 

Da det kun blev lovligt at samles op til 100 personer, overvejede bestyrelsen hvorvidt vi havde mulighed for at gennemføre 5. og 6. kvalifikationskonkurrence ud fra at vi ikke ville være over 100 personer til stede. 

Da grænserne blev lukkede for indrejse af udlændinge, overvejede bestyrelsen, stadig ud fra at vi ikke ville være over 100 personer til stede, fortsat hvorvidt vi havde mulighed for at gennemføre 5. og 6. kvalifikationskonkurrence, nu med en dansk dommer. 

Da det samme aften blev annonceret at man nu kun må samles 10 personer, udmeldte bestyrelsen, efter en kort intern drøftelse, indenfor få timer, aflysningen af 5. og 6. kvalifikationskonkurrence, som omgående blev lagt online på Hyrdebrevet og samtidig blev hjemmesidens kalender tilsvarende opdateret. 

Da der løbende sker en udvikling af myndighedernes forholdsregler, har vi også holdt en mulighed åben for at 5. og 6. kvalifikationskonkurrence måske kan gennemføres ultimo maj såfremt myndighedernes anbefalinger til den tid tillader det. 

Bestyrelsen anser derfor at vi, ved hele tiden at have justeret mulighederne indenfor de af myndighederne udstukne regler og anbefalinger, har handlet fuldt forsvarligt. 

På bestyrelsens vegne 

Finn B Petersen