Landshold 2020 til World Trials og Continental.

Dato 17. marts 2020

På grund af de særlige omstændigheder vi lige nu oplever med restriktioner for bevægelser over landegrænser og for forsamlingsstørrelser, ser bestyrelsen sig nødsaget til at udskyde 5. og 6. kvalifikationskonkurrence indtil videre.
Hvornår disse konkurrencer kan afholdes afhænger helt og holdent af, hvad myndighederne tillader. I skrivende stund forbydes forsamlinger med mere end 10 personer.
Bestyrelsen er i kontakt med besætningsmanager Peter Helén for at afklare en ny dato.

Denne situation har så medført at vi ikke kan anvende disse 2 konkurrencer til selekteringen af landsholdet til World Trials.
Derfor har bestyrelsen diskuteret, hvilken løsning vi kan sætte i stedet.
Sven Seiberg har gjort bestyrelsen opmærksom på en passus i reglerne for udtagelse til landsholdene der hedder:
”Ved WT har Danmark et varierende antal pladser, som tildeles af ISDS. De deltagende hunde skal udvælges blandt de fem bedste resultater fra de seneste seks kvalifikationskonkurrencer, som er afholdt inden 14 dage før tilmeldingsfristen.”
Bestyrelsen har ved flertal vedtaget at denne regel skal tages i brug, hvilket medfører at landsholdet til World Trial får følgende sammensætning.

1 Erik Holmgaard / Siff
2 Peter Helén / Mac
3 Annette Melhede / Flint II
4 Erik Holmgaard / Shep
5 Finn B. Pedersen / Gael
6 Marie L. Holmgaard / Billie
7 Finn B. Pedersen / Craig
8 Annette Kofoed / Con
9 Per Kofoed / Jack

Alle udregninger ligger på DHK’s hjemmeside / Resultater

Personerne på ovenstående WT-landsliste vil blive kontaktet personligt for en afklaring af, om vedkommende ønsker at deltage på WT-landsholdet og dermed rejse til England.
Såfremt en eller flere af de udtagne melder fra fortsættes ned ad kvalifikationslisten, og de efterfølgende personer vil ligeledes blive kontaktet personligt.

Da tilmeldingsfristen til Continental Sheepdog Championship (som i år skal foregå i Schweiz), forventes at være ultimo august, håber vi at 5. og 6. kvalifikationskonkurrence for 2020-landshold når at blive afholdt, og således indgå i selekteringen af dette landshold.

Så snart der foreligger nye datoer (muligvis ultimo maj), vil de blive offentliggjorte på DHK’s hjemmeside i kalenderen.

Hvis nogen har spørgsmål til dette, er man altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne
Finn B Petersen