Protest fra Lone Hansen

15 Marts 2020

Til Dansk hyrdehunde klub

Jeg ser på dette års kvalifikations point at de personer der også har startede i klasse 1og 2

Forsat har deres point, i følge reglerne mister man sine kvalifikations point når man starter, laver klasse

Der har altid været vigtigt i DHK at reglerne blev fulgt til punkt og prikke og det var lige meget om det handlede om forsendt betaling eller indkøb af ny og bedre hund efter ejers skøn eller om man har bopæl i Danmark. Jeg har set at en ekvipage har startet i udlandet men det har ingen betydning om i hvilket land man starter når man vil samle kvalifikations point og følger de danske regler og andre til konkurrencer privat regi men alle steder har konkurrencerne været åbne for alle og resultater blevet offentlig gjort. Reglen gælder alle steder da reglen ikke er afgrænset Derfor er jeg meget overraskede over denne fortolkning af reglerne.

Jeg forventer selvfølge at min protest af fortolkningen kvalifikations reglerne bliver offentligt gjort samt bestyrelsens svar og deres beslutning samt det referat hvor bestyrelsen har givet ekvipager lov til at starte.

Hilsen Lone Hansen

16 Marts 2020

Kære Lone


På en konkret forespørgsel inden vedkommende deltog i et udenlandsk arrangement, har bestyrelsen vendt problemet, og er enige om at DHK’s regler kun kan gælde for arrangementer i Dansk Hyrdehunde Klubs regi.

Begrundelsen er, at reglerne for både privatarrangerede konkurrencer og konkurrencer i de forskellige andre europæiske lande kan være meget forskellige fra vores danske regler, og klasserne derfor ikke kan sammenlignes en til en med de danske klasser.

Eksempelvis må handleren i klasse 1 i Danmark forlade startpælen i udløbet, og det er tilladt at gå foran fårene i drivningen (meddrive). Dette er i nogle andre lande ikke tilladt. Der skal handleren forblive ved startpælen og drivningen skal foretages med handleren stående ved startpælen.

Ligeledes gælder for Klasse 2 at handleren i Danmark må gå med ud i drivningen. Dette er i de fleste andre lande ikke tilladt, ligesom henteafstanden for de fleste landes vedkommende er betydelig længere end vi kræver i Danmark.

Jeg håber dette afklare forholdene.

Som ønsket vil din indsendte protest og dette svar snarest blive offentliggjort i Hyrdebrevet

På bestyrelsens vegne

Finn B Petersen