Vedrørende World Trials

Hermed en opfordring for de potentielle deltagere i World Trials 2020, om allerede nu at gøre sig det klart, om man ønsker at rejse til England og deltage eller ej.

Tilmeldingsfristen er 1. april 2020 kl. 17:00, men for at kunne koordinere tilmeldingerne skal jeg gerne have endelige tilsagn senest på dagen ved afslutningen af 6. kvalifikationskonkurrence.

International Sheep Dog Society’s 2020 World Trials – afholdes I dagene 17. Til 20. September på Castle Howard Estate.

Castle Howard Estate

Slottet, der er beliggende i the Howardian Hills ca. 25 km nordest for York, består bl.a. af over 200 fredede bygninger og monumenter og driver ca. 3560 ha med landbrug, skov og park.
Postcode til brug for navigation er York YO60 7DA.

Hver handler kan maksimum deltage med 2 kvalificerede hunde. Desuden må deltagende handlere anmelde 1 alternativ hund (reservehund som kan starte, hvis en af handlerens (1 eller 2) tilmeldte hunde f.eks. er blevet syg, halter eller andet. Det er derfor også vigtigt, at de potentielle deltagere også allerede nu at gøre sig det klart, om man vil anmelde en alternativ hund (tilmeldingsgebyr) – Og i givet fald hvilken hund det drejer sig om.

Derfor er det vigtigt at i har følgende oplysninger klar d. 31/3. efter 6. kvalifikationskonkurrence.
Handlers navn
Land
Hvor hunden er registreret (DKK, ISDS el. andet).
Hundens registreringsnummer
Hundens alder
Hundens officielle ejer
Hundens fars navn
Hundens fars ejer
Hundens fars registreringsnummer
Hundens mors navn
Hundens mors ejer
Hundens mors registreringsnummer

Mvh. Finn B. Petersen