Formandens beretning

Kære medlemmer

Hermed lidt nyt fra jeres ”nye” formand.

Som bekendt blev der ved generalforsamlingen d. 14. sept. 2019 valgt nye medlemmer ind i bestyrelsen. De ”nye” er Vivi Kobylecki og Robin Helén. Desuden trådte Per Kofoed igen ind i bestyrelsen.

Umiddelbart efter kvalifikationskonkurrencen i Holstebro d. 28. sept. trådte fire medlemmer af bestyrelsen sammen og lavede en foreløbig konstitution, og det første ordinære bestyrelsesmøde aftaltes.

Således samledes hele bestyrelsen d. 20. okt. i Sødover.
Som det første blev konstitutionen endeligt besluttet og bekræftet i referatet. Vivi har påtaget sig jobbet som sekretær. Robin indgår som bestyrelsens mand i Konkurrenceudvalget – hvortil interesserede gerne må melde sig. Per overtager kassererjobbet – og vi vil samtidig hermed sige rigtig mange tak til Helle Ludvigsen for hendes store og omhyggelige indsats som kasserer i de forgangne perioder. Annette Melhede forbliver allround bestyrelsesmedlem og tager sig bl.a. af hjemmesiden, herunder også indbetalinger af deltager- og medlemsgebyrer og sørger for at beløbene sendes til kassereren (Per). Og jeg selv blev udpeget til at tage formandsjobbet (som ”gamle” medlemmer måske kan huske at jeg for nu flere år siden også havde), så kære medlemmer – Det må I så leve og bære over med.

Jeg var desværre ikke selv tilstede ved generalforsamlingen i år, da jeg allerede i foråret var blevet indbudt til – og havde sagt ja til – at være dommer i Østrig, til en af deres kvalifikationskonkurrencer samt 2 kl. 1 og 2 konkurrencer. Men det blev klart på generalforsamlingen, at der var store frustrationer omkring de nye Kl. 1 og 2 regler, som den forrige bestyrelse – efter indstilling fra Konkurrenceudvalget – vedtog på et bestyrelsesmøde d. 28. maj 2019 i Sdr. Felding. Det er mit indtryk at en del af frustrationerne baserede sig på ”Facebook-rygter”, idet de nye regler på daværende tidspunkt ikke var offentliggjorte. På den anden side var der også kludder i offentliggørelsen og ikrafttrædelsestidspunktet.
Derfor var det også vigtigt for den nye bestyrelse straks at gennemgå de nye regler og tilrette dem til de ønsker, der kom til udtryk på generalforsamlingen. Disse nye ”nye regler” er under renskrivning, og vil snarest blive offentliggjorte på klubbens hjemmeside under Konkurrencer => regler.

Personligt forstår jeg ikke helt de store modstande, der var mod de nye regler. Jeg har som dommer dømt kl. 1 og 2 konkurrencer flere steder i udlandet, hvor man tilsyneladende ikke har problemer med regler, der flere steder endog har større udfordringer end der er i de nye danske kl. 1 og 2-regler. Og jeg har set at disse regler medfører større avancement til kl. 3 deltagelse.

Det er mit og bestyrelsens ønske, at der er en åben dialog mellem medlemmer og bestyrelse. Intet emne er for lille, for stort eller for ”dumt” til at vi vil kunne tale derom. Naturligvis kan alle ikke få alle sine ønsker opfyldt – man må nogle gange æde et par kameler til fællesskabets bedste. Der er også – og skal også være – plads til at ikke alle er enige. Kunsten er ikke, at alle altid skal være enige, men at vi kan leve sammen med de – ofte små – uenigheder vi naturligt har. Som bekendt er nogle til moren og andre til datteren, men derfor kan man godt være venner og arbejde sammen.

Med venlig hilsen
Finn B Petersen