Nye klasse 1 & 2 regler

Kære medlemmer 

Så har den nye bestyrelse revideret reglerne for KL 1 og 2. Vi har ikke helt lavet reglerne tilbage til de ”Gamle” regler. Men vi har set – og ændret – på de ”knaster” der har været talt mest om. 

Der lægges op til at deltagerne forsøger at hæve træningsstandarden, da dette er nødvendigt for at kunne opnå gode resultater og høje point. Men der er åbnet op for muligheder for at kunne klare et gennemløb på et lavere niveau, hvor de fleste vil kunne være med. Dette vil så afspejle sig i point-givningen, men det er således muligt at samle sig erfaringer med at deltage i konkurrencer. 

Klasse 1 konkurrencen her i Sødover i weekenden d. 2. og 3. nov., var jo en ”træningskonkurrence”, og derfor kunne vi manipulere med reglerne. Vi valgte derfor om søndagen, hvor der var 2 gennemløb, at køre efter de regler som bestyrelsen nu har vedtaget. Dette gav ikke anledning til at mene at de nye regler ikke ville kunne fungerer. Der var hhv. 7 og 9 gennemløb, og naturligvis var der nogle der var uheldige, men et flertal kunne gennemføre – nogle endog med høje point. 

Bestyrelsen har valgt, at de nye regler træder i kraft allerede pr 15. november 2019, og de vil indenfor et par dage blive offentliggjorte på klubbens hjemmeside. 

Det betyder, at konkurrencen den 1. december hos Leo Thorsager kommer til at køre efter disse regler, så det vil måske være en god ide lige at få læst dem inden start. 

Med dette håber bestyrelsen, at der vil falde lidt ro omkring dette. 

PBV
Finn B Petersen