Nyt fra formanden

Orientering: 

Ændring i klubbens bestyrelse

Peter Helén har af personlige årsager valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Da han ikke er på valg i år, indtræder suppleanten Vivi Kobylecki resten af hans periode.

Landskonkurrence

Så er det snart sidste udkald for tilmelding til Landskonkurrencen 😀 Husk at tilmelde til spisning og generalforsamling.

Hvis man ønsker at bakke op om bestyrelsen eller drøfte udvikling og ændring, så er det vigtigt at melde sig ind – ikke ud😉

Håber vi får et fantastisk møde med en god debat i en ordentlig tone. Husk, det er forskellighederne, der er med til at udvikle os.

Har du husket medlemsindbetaling?

Venlig hilsen

Forkvinden  Eva Henriksen