MINDE

Jim Easton

Lørdag morgen modtog jeg den sørgelige meddelelse, at Jim Easton d. 6 april 2021 stille var sovet ind.

Jim Easton er måske ikke helt så kendt blandt klubbens medlemmer, men når jeg alligevel mener at vi skal mindes ham, skyldes det hans livslange dedikation for hyrdehundene, deres udvikling, forbedringer og brug.

Jim Easton tjente tyve år (1998 – 2017) som formand for ISDS, hvor han konstant arbejdede for at åbne op for hele verdens tilknytning til ISDS. Men allerede inden han beklædte formandsposten i ISDS, var han –sammen med schweiziske Odette Lieber – med til at lægge grundstenen for The Continental Sheepdog Championships, som afholdtes i Schweiz 1985, og hvor han selv dømte konkurrencen. Lige siden har Jim – på nær et enkelt år pga. af sygdom – været at træffe på de efterfølgende CSC’s. Ofte som Course Director, men altid som formand for den komité der styrer CSC’s afvikling og regelsæt. Gennem dette formandskab var han altid garanten for en god tilknytning mellem CSC og ISDS.

Som formand for ISDS forsøgte han også at arbejde for, at et europæisk hold skulle kunne deltage i briternes The International Sheepdog Champion. Desværre lykkedes dette ikke, men i stedet blev der sat gang i tankerne om World Trials, som vi nu kender dem.

Som anerkendelse for sit store arbejde for hyrdehundene blev Jim Easton af dronning Elisabeth tildelt ordenen Member of the British Empire (MBE).

Jim var altid praktiker. Tingene omkring og arbejdet med hundene skulle altid forsøges at afspejle det praktiske arbejde, som han bl.a. kendte hjemmefra, hvor han gennem mange år var manager på en større farm i Nordøstengland med en besætning af Charolais ammekøer og en større fåreflok. Det skulle således ikke være noget fancy og glimmeragtigt ved arbejdet med hundene, og heller ikke hyrdehundekonkurrencerne.

Personligt har jeg gennem årene kunnet samle mange gode minder og oplevelser i Jims selskab. Første gang jeg stiftede bekendtskab med ham ved CSC 1996, som var første gang Danmark var blevet overdraget værtskabet, hvor han var Course Director. Efter en episode, hvor et får reelt sprang over min gamle Lad og løb direkte mod lastbiltraileren, hvor dommerne sad. Lad vendte resolut om og kom hen foran det genstridige får og satte det ”skakmat”. Fåret vendte om og gik tilbage i fangefolden.

Jim, som sad lige foran episoden, kom hen og sagde til mig, da jeg skulle forlade banen: ”You’ve got a bloody strong dog.” En udtalelse der absolut var usædvanlig for Jim. Jeg har aldrig siden hørt ham sige et eneste bandeord.

Jim var en viljefast person, men altid diplomatisk. Gennem årene i Continental-komiteen har man således flere gange stået ansigt til ansigt til personer og andre nationale klubber, som har forsøgt at vælte, splitte eller overtage arbejdet med Continental. I arbejdet med at modgå sådanne forsøg på splittelse har Danmark lige siden Kaj Lawsens tid i komiteen i starten af 90-erne nydt stor respekt og haft en anerkendt rolle, hvis meninger der lyttes til.

Tankerne går til Jims efterladte, hustruen Patricia, børn og børnebørn

Jim blev 84 år

Finn B Petersen