Nyt fra bestyrelsen

Årets par og Årets hjælper og indkommene forslag til GF

Kære medlemmer
Så er det snart tid til indkaldelse til den årlige generalforsamling, der – sammen med Landskonkurrencen – kommer til at finde sted i Holstebro den 14. og 15. september 2019. 

Standard dagsordenen kan findes på klubben hjemmeside under vedtægter.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi meget gerne vil bede jer alle om forslag til nomineringen til:

Årets par og Årets hjælper. Begrundede forslag kan sendes til formanden på mail: ehenriksen2@gmail.com senest den 1/8 2019.

Medlemmernes indkomne forslag.  Kan sendes til formanden på mail: ehenriksen2@gmail.com senest den 1/8 2019.

Betaling af startpenge mm.

Bestyrelsen har, for at lette kassererens arbejde, besluttet, at der fremover kun kan indbetales on-line, dvs via betalingskort eller MobilePay. Det kommer til at fremgå vejledningen ved betaling. Hvis der er nogen, der mod forventning (fx udenlandske medlemmer) har problemer med dette, så kontakt venligst kasseren for at finde en løsning

Venlig hilsen

formanden/forkvinden

Eva Henriksen