Formandens klumme februar 2019

Kære læsere
Jeg vil først og fremmest gerne ønske hele klubben tillykke med den nye udgave af Hyrdebrevet. Dernæst vil jeg beklage, at det er så længe siden, der sidst var gang i det.

Jeg vil først lige takke Finn Pedersen for det store arbejde, han har gjort med Hyrdebrevet de sidste mange år.  Det har i perioder været op ad bakke bl.a. på grund af manglende indlæg fra medlemmerne, men han har holdt skansen.

Det er nye tider, og Hyrdebrevet har fået hele tre medlemmer i redaktionen og en helt ny udformning på digital basis, en rigtig dejlig fornyelse. Det giver mange muligheder for anderledes indlæg. Jeg håber, mange vil føle sig inspireret sig af fornyelsen og skrive nogle ind.
Bestyrelsen har besluttet, at Hyrdebrevet i første omgang vil udkomme internt i klubben, dvs. kun til klubbens medlemmer, og det tilgås via log-in.
Hvorvidt det skal forblive sådan, eller det med tiden skal være frit tilgængeligt, er op til klubbens medlemmer. Bestyrelsen har planer om, at det skal drøftes på næste generalforsamling.

Det vil, som beskrevet andet steds, være muligt at tilmelde sig en trykt udgave, hvis man ønsker.

Da det er længe siden, jeg har haft mulighed for at komme til orde, vil jeg gå tilbage til generalforsamlingen i september.

Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med Landskonkurrencen, og det hele blev afholdt i Holstebro på Lægårds landbrugsskole, som vi har været så heldige at kunne låne via Per Kofod. Nogle meget veltilrettelagte konkurrencedage og generalforsamling.
Det er ikke mange klubber der kan prale af, at næsten halvdelen af medlemmerne var mødt op, vi var ca. 48 ud af 120 medlemmer, selvfølgelig fordi der samtidig blev afholdt to dages konkurrencer.
Vi fik ordnet mange ting, men stemningen var til tider rigtig ubehagelig, og det synes jeg, langt fra er i orden. Det kan være, vi er uenige i vores verdensopfattelse og holdninger til klubben og dens medlemmer, men det skal jo ikke forhindre os i at være venner og tale pænt til hinanden.

Det lykkedes med lidt hiv og sving at få valgt en ny bestyrelse. En rigtig fin bestyrelse med garvede mangeårige medlemmer af klubben. Det er en erfaring, der vil noget så velkommen.

Bestyrelsen er medlemmernes repræsentanter, og vi vil gøre vores absolut bedste for at glæde så mange medlemmer som muligt. Bestyrelsens medlemmer er præsenteret på klubbens hjemmeside.

Siden generalforsamlingen har der til gengæld været rigtig god stemning og højt humør. Der har været rigtig meget gang i den med konkurrencer, kurser mm. Jeg kan ikke i mine 10 år i klubben huske, at der har været så mange konkurrencer, vinteren igennem. Det lover rigtig godt for fremtiden.

Jeg vil ønske alle i klubben et rigtigt godt forår, og jeg glæder mig til vi ses rundt om på konkurrencebanerne, til fællestræning, kurser o.l.

Venlig hilsen Eva Henriksen