Nordisk Championship 2021

Winston Churchill Sagde engang i en tale under 2. Verdenskrig om nogle RAF-piloter: “Never was so much owed by so many to so few”. Når jeg ser tilbage på Nordic Sheepdog Championship der nys blev afholdt på Ausumgårds marker mellem Holstebro og Struer, er det for mig oplagt at beskrive dette med en lettere omskrivning af ovenstående citat. Nemlig: ”aldrig har så få lavet så meget for så mange”. 

Med det vil jeg som klubbens formand gerne sige en stor tak til de entusiastiske hjælpere, der lagde så meget frivilligt arbejde i at gennemføre arrangementet til glæde for de mange deltagere fra hele Norden. Uden jeres hjælp ville vi ikke være i stand til at stable så stort et tre-dages arrangement på benene i så høj en kvalitet. 

Der skal naturligvis også lyde en stor tak til Ausumgård fordi vi måtte ”låne” deres mark, som gjorde at vi kunne sætte en krævende bane op – både til de 2 kvalifikationsdage og til den store finale-dag med dobbelthentning og international deling. 

Også Storå Lam v. Jørgen Blazejewicz skal have stor tak for at stille får til rådighed og for at have sorteret de bedste får fra og forberedt fårene så alle var tip top og kunne stå distancen. 

De gode hjælpere og de gode får var klart medvirkende til, at vi over de tre dage kunne gennemføre 104 gennemløb uden et eneste omløb. Noget der også er blevet bemærket i de tilbagemeldinger jeg har modtaget fra vores nordiske gæster. I andre tilbagemeldinger hedder det: ”Det var nogle udfordrende baner” og ”Fåre var tricky men fair for alle” 

Der skal generelt ikke fremhæves nogle af hjælperne – alle gjorde som sagt et flot stykke arbejde – enten det var en enkelt dag eller alle dagene. Der blev arbejdet med smil på læben og alle var indstillet på at få tingene til at fungere – selvom det somme tider betød at man lige skulle udføre et andet job end det man var ”hyret” til. Men alligevel vil jeg gerne takke klubbens to hovedansvarlige for afviklingen af dette års Nordisk Championship – Per Kofoed, der havde sørget for alt det praktiske med sted, dyr, bane, catering-telt, borde og bænke, toiletter osv. osv. – Og Eva Henriksen, der havde ansvaret for hele bemandingen til alle arbejdsopgaverne, forsyninger med kaffe, øl, vand, præmier samt en hel masse mere. 

Hvis jeg skal drysse lidt malurt i bægeret – og det skal jeg jo, for ellers er det ikke mig. Hvorfor – kære medlemmer – var der ikke flere der kunne komme op fra sofaen og ud og se opleve nogle af Europas allerbedste handlere og deres hunde (der var ikke mindre end 4 tidligere europamestre blandt deltagerne), når de skulle præstere deres bedste. Det var en oplagt mulighed for at finde inspiration og lære mere om hyrdekonkurrencernes finesser. 

Med venlig hilsen Finn B Petersen 

F. formand